Formuláre

Nižšie si môžete stiahnuť formuláre žiadostí do jednotlivých zariadení v konkrétnych mestách:

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
Formuláre pre Košice  
– formulár žiadosti do domova na polceste 298 kB page white acrobat
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (osamelý rodič) 299 kB page white acrobat
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (manželia) 302 kB page white acrobat
Formuláre pre Prešov  
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (osamelý rodič) 302 kB page white acrobat
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (manželia) 305 kB page white acrobat
Formuláre pre Ružomberok
– formulár žiadosti do domova na polceste 302 kB page white acrobat
– formulár žiadosti do útulku  302 kB page white acrobat
Formuláre pre Zvolen  
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (osamelý rodič) 303 kB page white acrobat
– formulár žiadosti do útulku pre rodiny s deťmi (manželia) 306 kB page white acrobat

 

Vnútorný poriadok

Aktuálne vnútorné poriadky v zariadeniach v rámci jednotlivých pobočiek.

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
VP pre Košice
– vnútorný poriadok v útulku 592 kB page white acrobat
– vnútorný poriadok v domove na polceste 591 kB page white acrobat
VP pre Prešov
– vnútorný poriadok v útulku 492 kB page white acrobat
VP pre Zvolen
– vnútorný poriadok v útulku 489 kB page white acrobat
VP pre Ružomberok
– vnútorný poriadok v útulku 621 kB  page white acrobat 
– vnútorný poriadok v domove na polceste 620 kB  page white acrobat 

 

Výročné správy

Aktuálne výročné správy sú k dispozícii na stiahnutie:

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
Výročná správa za rok 2019 new icon 8.71 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2018  12.64 MB page white acrobat / Online prezentácia
Výročná správa za rok 2017 4.70 MB page white acrobat / Online prezentácia
Výročná správa za rok 2016 8.15 MB page white acrobat / Online prezentácia
Výročná správa za rok 2015 10.54 MB page white acrobat / Online prezentácia
Výročná správa za rok 2014 3.91 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2013
8.60 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2012 3.06 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2011 3.56 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2010 3.77 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2009 1.05 MB page white acrobat
Výročná správa za rok 2008 9.37 MB page white acrobat

 

Ekonomicky oprávnené náklady

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
EON pre Košice
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2014 184 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2015 190 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2016 190 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 34 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018  450 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 Útuloknew icon 420 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 DnPCnew icon 424 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 CDRnew icon 420 kB page white acrobat
EON pre Prešov
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2014 186 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2015 188 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2016 187 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 33 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018  449 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019new icon 420 kB page white acrobat
EON pre Zvolen
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2014 189 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2015 192 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2016 188 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 33 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018  449 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019new icon 420 kB page white acrobat
EON pre Ružomberok    
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 Útuloknew icon 420 kB page white acrobat
– ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 DnPCnew icon 424 kB page white acrobat

 

Smernice

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
Smernice Košice
– interná smernica č. 3/2018/KE o úhradách za poskytovanú sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia 234 kB page white acrobat
– príloha 1A ku smernici č. 3/2018/KE 359 kB page white acrobat
– príloha 1B ku smernici č. 3/2018/KE 357 kB page white acrobat
– príloha 2A ku smernici č. 3/2018/KE 566 kB page white acrobat
– príloha 2B ku smernici č. 3/2018/KE 568 kB page white acrobat

 

Programy

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
Centrum pre deti a rodiny Košice
– program centra pre deti a rodiny 844 kB page white acrobat

 

Iné

Názov dokumentu / formulára
Veľkosť súboru
Stiahnuť
Iné pre Zvolen
– zmluva o dielo 800 kB page white acrobat