Sociálny pracovník v CDR

Miesto výkonu práce: Hemerkova 28, Košice
Druh pracovného úväzku: plný úväzok/NP
Termín nástupu: 1.4.2024
Mzdové podmienky: do 1298,50,- €/mesiac/

Odmeňovanie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny

Požiadavky na zamestnanca:
vzdelanie – vysokoškolské II. stupňa, študijný odbor sociálna práca

Ostatné znalosti:
MS Excel, Word – pokročilý
MS PowerPoint – mierne pokročilý
Prax na pozícii/v oblasti výhodou

Osobné predpoklady a zručnosti:
Požadujeme morálnu bezúhonnosť, osobnú zrelosť, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, flexibilitu. Podmienkou prijatia do pracovného pomeru je úspešné absolvovanie psychologických testov so zameraním na prácu s deťmi.

Ovládanie iného ako úradného jazyka (rómsky, maďarský a pod.) a vodičské oprávnenie skupiny B výhodou.

 Žiadosti a CV zasielajte: personalista@centrumdorka.sk

Termín ukončenia výberového konania: 20.3.2024

Psychológ v CDR

Miesto výkonu práce: Hemerkova 28, Košice
Druh pracovného úväzku: plný úväzok/NP
Termín nástupu: 1.4.2024
Mzdové podmienky: do 1399,50,- €/mesiac/

Odmeňovanie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny

Požiadavky na zamestnanca:
vzdelanie – vysokoškolské II. stupňa, študijný odbor psychológia (jednoodborové štúdium)

Ostatné znalosti:
MS Excel, Word – pokročilý
MS PowerPoint – mierne pokročilý
Prax na pozícii/v oblasti výhodou

Osobné predpoklady a zručnosti:
Požadujeme morálnu bezúhonnosť, osobnú zrelosť, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, flexibilitu. Podmienkou prijatia do pracovného pomeru je úspešné absolvovanie psychologických testov so zameraním na prácu s deťmi.

Ovládanie iného ako úradného jazyka (rómsky, maďarský a pod.) a vodičské oprávnenie skupiny B výhodou.

Žiadosti a CV zasielajte: personalista@centrumdorka.sk

Termín ukončenia výberového konania: 20.3.2024