ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Máme v úcte hodnoty, ktoré našej civilizácii prinieslo kresťanstvo

Viera, Boh a láska k blížnemu sú osobnými hodnotami mnohých z nás.

Kaplnky v našich centrách Dorka

Košice

Hemerkova 28
Košice – sídlisko KVP

Liturgia – Nedeľa o 9:30

Prešov

Lomnická 30
Prešov – sídlisko Šváby

Liturgia – Nedeľa

Ružomberok

Pod Skalami 16
Ružomberok

Omša – štvrtok a nedeľa

Čo ma naučil pastoračný ročník?

Samuel Slota /Dorka Košice/ 2019/2020

Môj pastoračný ročník som strávil v centre DORKA v Košiciach. Je to centrum, ktoré pomáha rodinám, deťom a mladým dospelým ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii.

Tento rok mi dal veľa zážitkov a ešte viac skúsenosti ktoré nenaučí žiadna teória ani žiadna škola. Kolegovia a klienti mi umožnili vidieť reálny život a problémy spojené s ním na ktoré sa nedá nijak pripraviť. Pastoračný ročník ma učí trpezlivosti pri práci ako s deťmi tak aj s dospelými.

Taktiež ma učí empatii ktorá je v živote bohoslovca a neskôr kňaza veľmi dôležitá. Veľa krát nebolo potrebné veľa hovoriť ale počúvať, vypočuť ich a ukázať im že nie sú na všetky problémy sami ale je tu niekto kto sa o nich zaujíma. Uvedomil som si ako sú v živote človeka dôležité pevné základy. A tými základmi je Rodina, keďže väčšina problémov klientov pramení z neusporiadaných rodín.

Najkrajšie zážitky mám s deťmi a to hlavne zo spoločných modlitieb alebo liturgii. Tento rok mimo seminára mi dal veľa a pomohol mi uvedomiť a usporiadať hodnoty života.

Čo si odnášam z pastoračného ročníka?

Boris Rebják /Dorka Košice/ 2019/2020

Môj pastoračný ročník bol pre mňa veľmi požehnaným časom, keďže počas neho vo mne dozrelo veľa vecí, ktoré som sa naučil v seminári, ale hlavne veľa vecí, ktoré nenaučí žiadna škola. Uvedomil som si, o čom je moja služba a aký mám byť, keď sa raz stanem kňazom. Klienti v práci i kolegovia mi ukázali, aké to je naozaj vonku, na čo nepripraví žiadna teória a žiadna prednáška. Čomu ma to naučilo najviac, je trpezlivosť, zvlášť pri doučovaní a strážení detí. Neskôr láske k blížnym, keď som s klientmi viedol duchovné rozhovory, počúval o ich životoch, ktoré boli všetko, len nie pozitívne, a tak som sa snažil dávať im duchovné rady. Mnohokrát však bolo treba ich len vypočuť. Ľudia sa vo svojich krízach uzatvárajú do seba a samota im ublíži ešte viac. Najkrajšie zážitky mám z toho, ako som viedol modlitby a kantoroval na liturgiách s malými deťmi z CDR či robil rozprávkové večery. Pri nich som si uvedomil, ako veľmi sú v dnešnej dobe potrební dobrí otcovia a muži. Pri práci sa k nám hrnuli deti s tým, že chcú pomôcť, a keď pomohli, tešili sa a veľmi si vážili, keď sme ich pochválili. Ako by to bolo od ich otcov, ktorí im veľmi chýbajú. Po týchto skúsenostiach som zistil, že tento rok bol pre mňa najpožehnanejší. Pomohol mi zistiť, v čom zaostávam, v čom musím pridať a dozrieť, a zároveň môžem povedať, že ma urobil lepším a vďačnejším človekom.

V skratke jednou vetou: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“ (Jak 1, 27)

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás