ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Kto sme

Správna rada

RNDr. Jozef Ondáš PhD. MBA
predseda správnej rady

Štefan Adamjak
člen správnej rady

Ing. Peter Marčák
člen správnej rady

Mgr. Ladislav Ontko
člen správnej rady

PhLic. Martin Mati
člen správnej rady

Dozorná rada

JUDr. Alena Vachnová
predsedníčka dozornej rady

RNDr. Mária Ondášová
členka dozornej rady

 RNDr. Eva Majerčinová
členka dozornej rady

Vedenie organizácie

Ing. Jolana Šuleková
riaditeľka DORKA, n.o.

Mgr. Martin Cvik
zástupca riaditeľky

Mgr. Barbora Horniak
metodik odbornej práce

{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás