ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Dorka Zvolen

Od roku 2013 poskytujeme naše sociálne služby aj v meste Zvolen a to v útulku pre rodiny s deťmi.

Kontakt:
Bystrický rad č. 71, 960 01 Zvolen
Tel.: 0948 553 845
E-mail: zvolen@centrumdorka.sk

Útulok pre rodiny s deťmi

Kapacita: 19 miest


Poskytujeme:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. nevyhnutné ošatenie a obuv

Zabezpečujeme:

 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. pomoc pri pracovnom uplatnení.


Vytvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.
{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás