ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Dorka Prešov

V Prešove poskytujeme sociálne služby v útulku pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii od roku 2013.

Kontakt:
Lomnická 30, 080 05 Prešov
Tel.: 0948 440 499
E-mail: presov@centrumdorka.sk

Útulok pre rodiny s deťmi

Kapacita: 70 miest


Poskytujeme:

  1. ubytovanie na určitý čas,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  4. nevyhnutné ošatenie a obuv

Zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností.


Vytvárame podmienky na:

  1. prípravu stravy,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  3. upratovanie,
  4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  5. záujmovú činnosť.
{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás