ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Pomôžte rodinám, deťom a mladým

v ťažkých situáciách

Finančná pomoc

Ak by ste chceli pomôcť našej organizácií v rámci jej činnosti, môžete tak spraviť prispením na náš účet:

IBAN: SK5131000000004360005604
(Prima banka Slovensko, a. s.)

Aj vďaka Vašim príspevkom môže naša organizácia rozvíjať svoje programy na pomoc rodinám, deťom a mladým dospelým. Ďakujeme.

Materiálna pomoc

Vo všetkých našich zariadeniach nám môžete pomôcť darovaním trvanlivých potravín, drogériou, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Prijímame kuchynský riad, hrnce, panvice, posteľnú bielizeň a elektro spotrebiče, ktoré však nie sú staršie ako 5 rokov.

Oblečenie prijímame len na základe telefonického dohovoru.

Dobrovoľnícka pomoc

Dobrovoľníctvo je u nás možné vykonávať vo všetkých našich zariadeniach.

V Košiciach a Prešove stále hľadáme dobrovoľníkov na doučovanie detí a voľnočasové aktivity pre ne.

Možnosti dobrovoľníckych aktivít sú aj v rámci rôznych pomocných prác v zariadení ako maľovanie, záhradné práce alebo vzdelávanie našich prijímateľov v oblastiach ako finančná gramotnosť, počítačová gramotnosť, varenie.

Sme otvorení a radi uvítame aj dobrovoľníkov v rámci firemného dobrovoľníctva.

{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás