V zariadení v Košiciach sme úspešne ukončili projekt s názvom “DORKA zvyšuje kvalitu sociálne znevýhodnených ľudí”.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 V rámci  tohto projektu sme realizovali vzdelávacie aktivity, ktoré viedla nezisková organizácia IPčko, pre teenagerov, mladých dospelých a rodičov na témy:

  • internet a jeho nástrahy,
  • sociálne siete,
  • online priestor,
  • duševné zdravie a sociálne siete.

Ďalšou aktivitou projektu bola príprava vzdelávacích materiálov pre pracovníkov a pracovný zošit pre rodičov na tému “Nácvik rodičovských kompetencií”. Tieto materiály vznikli na základe našich skúseností od roku 2007 s prácou s rodinami a ich spätnej väzby.

V poslednej etape projektu sme sa venovali zvyšovaniu kvality bývania našich prijímateľov. Osadili sme 40 nových interiérových dverí, vymenili sme 15 kuchynských liniek a 22 LED svietidiel, ktoré zabezpečia úsporu elektrickej energie. V rámci projektu sme vybavili bytové jednotky 22 vstavanými skriňami, ktoré boli nevyhnutné pre vytvorenie bezpečného a dôstojného priestoru na bývanie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.