ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Sieť unikátnych centier pre spájanie a podporu rodín

Naše služby poskytujeme v štyroch mestách na Slovensku

1. Košice

V meste Košice poskytujeme sociálne služby od roku 2007 v Útulku pre rodiny s deťmi, v Domove na polceste a vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v Centre pre deti a rodiny.

2. Prešov

V Prešove poskytujeme sociálne služby v útulku pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii od roku 2013.

3. Zvolen

Od roku 2013 poskytujeme naše sociálne služby aj v meste Zvolen a to v útulku pre rodiny s deťmi.

4. Ružomberok

V našej najmladšej pobočke poskytujeme sociálne služby od roku 2018 pre mladých dospelých mužov v Domove na polceste a Útulku.

Bývanie + odborná pomoc + podporné programy + preventívne aktivity

Nezisková organizácia DORKA

Pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom na vykonávanie opatrení nahrádzajúcich ich prirodzené rodinné prostredie. DORKA slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

Aktuality

V Košiciach realizujeme projekt… sme na polceste

V Košiciach realizujeme projekt… sme na polceste

V zariadení v Košiciach realizujeme projekt s názvom “DORKA zvyšuje kvalitu sociálne znevýhodnených ľudí”. Tento projekt bol podporený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.  V rámci realizácie tohto projektu už máme...

Výberové konanie na miesto sociálneho pracovníka a psychológa v CDR

Výberové konanie na miesto sociálneho pracovníka a psychológa v CDR

Sociálny pracovník v CDR Miesto výkonu práce: Hemerkova 28, KošiceDruh pracovného úväzku: plný úväzok/NPTermín nástupu: 1.4.2024Mzdové podmienky: do 1298,50,- €/mesiac/ Odmeňovanie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Náplň práce:...

Venujte 2% z daní rodinám v núdzi

Venujte 2% z daní rodinám v núdzi

Venujte svoje 2% rodinám, ktoré sa náhle ocitli v nepriaznivej situácii a stratili bývanie. Vaše 2% môžu pomôcť rodinám v Košiciach, Prešove a Zvolene a mladým dospelým po odchode z náhradnej starostlivosti v Košiciach a Ružomberku.

Vianočná výzva pomohla deťom a rodinám vo zvolenskej Dorke

Vianočná výzva pomohla deťom a rodinám vo zvolenskej Dorke

Chceli by sme sa srdečne poďakovať spoločnosti LeitnerLeitner, ktorej zamestnanci sa rozhodli venovať nášmu zariadeniu pre rodiny s deťmi vo Zvolene, finančný dar vo výške 343 €, v rámci Vianočnej charitatívnej výzvy na pomoc neziskovým organizáciám a občianskym...

Dobrovoľnícky projekt Mesta Košice

Dobrovoľnícky projekt Mesta Košice

Vďaka finančnej  podpore Mesta Košice sme aj tento rok mohli realizovať dobrovoľnícky projekt v našom zariadení. Našim plánom bolo spolu s našimi dobrovoľníkmi skrášliť naše zariadenie. Vzhľadom na obdobie Covidu, kedy sme sa zdržiavali hlavne doma, sme upriamili...

Hlavný partner projektu

KIWANIS CLUB KOŠICE

Zriaďovatelia

Zariadenie spolufinancuje

Košický samosprávny kraj
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás