Vďaka finančnej  podpore Mesta Košice sme aj tento rok mohli realizovať dobrovoľnícky projekt v našom zariadení. Našim plánom bolo spolu s našimi dobrovoľníkmi skrášliť naše zariadenie. Vzhľadom na obdobie Covidu, kedy sme sa zdržiavali hlavne doma, sme upriamili pozornosť na chodby nášho zariadenia, ktoré už nutne potrebovali vymaľovať. Naše chodby sú však veľmi dlhé, preto bez dobrovoľníckej pomoci by sme to iste nezvládli. Zavolať firmu by bolo finančne náročné, a preto sme veľmi radi, že sa nám naši dobrovoľníci rozhodli pomôcť. Počas leta a jesene sa nám na niekoľko etáp podarilo úspešne vymaľovať všetky chodby a ešte aj niekoľko bytových jednotiek.

Na záver projektu a zároveň aj koniec letných prázdnin, sme si ako poďakovanie pre našich dobrovoľníkov a deti urobili na našom dvore zábavný oddychový deň. Od rána sme varili guláš, urobili sme si súťaže a diskotéku pod holým nebom. Pani riaditeľka v ďakovnom príhovore ocenila veľký prínos dobrovoľníkov v našom zariadení nielen pri realizácii tohto projektu, ale aj počas celého roka.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MESTA Košice.