Ihla a nitPočas pobytu klienta v našom centre kladieme veľký dôraz na vzdelávanie klientov, aby vedeli obstáť v pracovnom procese a zároveň získali pracovné návyky. Je veľmi finančne náročné poslať klienta na kvalitný rekvalifikačný kurz. Preto sme s radosťou privítali aktivitu nášho dobrovoľníka Petra Smatanu, ktorý našiel výzvu na projekt a prišiel s myšlienkou urobiť nejaký kurz priamo v našich priestoroch , aby bol čo najprístupnejší pre všetkých.

Nadačný fond STProjekt Ihla a niť podporil Nadačný fond Slovak Telekom, a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis v hodnote 790 €. Z týchto peňazí sa zakúpili 2 šijacie stroje, 2 praktické príručky, textílie a iný spotrebný materiál. Vďaka neziskovej organizácii LifeArt sa podarilo sprostredkovať lektorku šitia Janku Badiarovú, ktorá pravidelne každý týždeň viedla naše matky v spolupráci so sociálnou  pracovníčkou Mgr. Antóniou Helton.

Tie už počas získavania základných zručnosti v rámci kurzu vytvárali textilné výrobky, ktoré tvorili časť prezentácie centra počas Dňa rodiny – Family Day a počas Dňa dobrovoľníctva v Košiciach. V rámci prezentácie bola možnosť aj zakúpenia si týchto výrobkov, čo bolo v konečnom dôsledku veľkým povzbudením pre naše matky.

Po ukončení kurzu získalo 6 našich mamičiek certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva, ktorý bude výhodou pri hľadaní práce v tomto odbore. Okrem toho šijacie stroje využívajú aj ďalšie mamičky, ktoré môžu hocikedy svojim deťom alebo aj sebe niečo ušiť, alebo opraviť. Bolo veľmi zaujímavé ako sa ženy postupne učili základy a na konci kurzu už vedeli ušiť prvé šaty. Aj pre ne samé to malo veľký význam, nielenže získali novú zručnosť, ale zároveň zvýšili svoju sebahodnotu a sebavedomie. Fotky z kurzu si môžete pozrieť v našej galérii.

Autor: Mgr. Martin Cvik