Lyoness Child and Family FoundationV Septembri 2010 sme vďaka finančnej podpore Lyoness Child and Family Foundation spustili pilotný projekt s názvom Vzdelanie ako most k novému životu. Tento projekt pozostával z troch častí a bol podporený Lyonessom sumou 6220 Eur.

1. Klub domácich úloh
Klub domácich úloh je príprava detí ZŠ, ktoré bývajú v našom Centre Dorka, na školské vyučovanie. Do tohto klubu boli vybraté tri najrizikovejšie deti, s ktorými sa každý pondelok až štvrtok chodili učiť ich tútori – študenti vysokých škôl. Klub prebiehal formou jeden na jedného, tzn. že každý tútor sa venoval vždy len jednému  – tomu istému – dieťaťu, s ktorým sa počas dvoch hodín pripravoval na vyučovanie na nasledujúci deň. Vďaka finančnej podpore Lyoness sme mohli tútorov za ich pravidelné učenie sa s deťmi finančne ohodnotiť.

2. Skupina Napredovania
Tieto pravidelné stretnutia so ženami sme začali v októbri 2009 a vďaka podpore Lyoness sme v nich mohli pokračovať. Skupinka sa konala každý týždeň a zúčastňovali sa jej ženy zo Zariadenia núdzového bývania pod vedením dvoch lektoriek. Cieľom je dospieť k rozhodnutiu pre zmenu, ktorá je potrebná pre ich ďalšie napredovanie. Tieto skupiny majú dopomôcť k tomu, aby klientky prevzali zodpovednosť za vlastné životy a ony samé vyvíjali iniciatívu a uskutočňovali kroky, ktoré vedú k zlepšeniu ich životnej situácie.

3. Ďalšie vzdelávanie
Táto časť projektu v sebe zahŕňa financie na externé kurzy, ktoré pomôžu našim klientkám získať schopnosti, aby sa mohli lepšie presadiť na trhu práce. Naše klientky absolvovali opatrovateľský kurz, kurz nemčiny, kurz aranžovania kvetov, účtovnícky kurz a kurz šitia.

V júni 2011 nás navštívili zástupcovia Lyoness Child and Family Foundation a nakrútili video o fungovaní projektu. Zároveň sa rozhodli aj naďalej nás podporovať v novom projekte s názvom Vzdelanie ako most k novému životu 2. Nový projekt je pokračovaním minuloročného projektu, je však rozšírený o pár častí a Lyoness zvýšil svoju podporu na 14 700 eur.
•  V Klube domácich úloh sa budú učiť štyri deti, namiesto troch, čiže tím tútorov sa rozšíri z 12 na 16.
•  Skupina Napredovania nebude prebiehať len so ženami  zo Zariadenia núdzového bývania, ale aj s mladými dospelými z Domova na pol ceste.
•  Kurzov v rámci Ďalšieho vzdelávania sa budú okrem klientov zo Zariadenia núdzového bývania zúčastniť  aj klienti Domova na pol ceste.
•  Novinkou bude Kurz počítačov, ktorý bude prebiehať v Centre Dorka . Kurz je určený pre troch našich klientov a bude prebiehať počas školského roka 2011/2012.
•  Ďalšou novinkou bude aj Kurz varenia, ktorý bude prebiehať v dvojmesačných intervaloch a každé dva mesiace sa ho môžu zúčastniť šiesti klienti.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať podporu od Lyoness Child and Family Foundation pre pokračovanie a rozšírenie nášho projektu. Veríme , že tento projekt bude osožný pre obe strany, najmä ale pre našich klientov. Fotky z kurzu varenia si môžete pozrieť v našej galérii.

{flv}Lyoness{/flv}

Autor: Mgr. Michala Galandová