klub malickychV klube maličkých sa venujeme deťom vo veku od 0 – 6 rokov. Aktivity sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky, učenie farieb, tvarov, čísel, písmen, čítanie rozprávok. V rámci klubu chodíme na prechádzky a ihriská. Prebieha každý deň od 8.30 do 12.00 pod vedením dobrovoľníčok, ktoré sú v našom centre v rámci Dobrovoľníckej služby z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.