trh2Prvý decembrový deň strávili sme v priestoroch úradu Košického samosprávneho kraja. Premiérovo sme sa zapojili do výstavno-predajných trhov zariadení nášho územného celku. V priestore pre nás vyhradenom sme ukázali širokej verejnosti výsledky práce našich klientov. Úžitkové predmety s vianočnou tematikou vyrobili matky s deťmi i mladí dospelí v tvorivej dielni, do ktorej majú možnosť zapojiť sa počas celého roka.

Mnohí obdivovali krásnych anjelov z papiera, malé i veľké podložky pod šálky a hrnce ozdobené servítkovou technikou, vianočné hviezdy určené na stromček či farebné magnetky z FIMO hmoty s logom nášho zariadenia. Vyberať bolo naozaj z čoho.

Tento spoločne strávený čas bol zároveň príležitosťou spoznať mnohých milých ľudí z iných zariadení, vymeniť si skúsenosti i kontakty, navzájom sa inšpirovať i motivovať. Príjemné utorkové popoludnie bolo pre nás prínosným a podstatným v rozhodnutí, že do tejto akcie sa radi zapojíme aj budúci kalendárny rok.

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Mgr. Anna Ivančáková


 

trh1 trh3