Vesmírny táborV zimnej Poráčskej doline sa v rámci projektu Môj Mentor, ktorý sa realizuje vďaka podpore z fondu Hodina deťom, uskutočnil v čase jarných prázdnin skvelý rozvojový pobyt. Zúčastnili sa ho deti z Centra DORKA, spolu so s dobrovoľníkmi – mentormi. Pre deti sme pripravili mnoho zážitkových aktivít a hier zameraných na posilnenie verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie konfliktov a rozvoj asertívneho správania. Realizované tvorivé aktivity sa niesli v duchu vesmírnej témy – tajnej misie Solaris B612. Deti a dobrovoľníci sa tak počas celého pobytu usilovali o záchranu malého chlapca Gregora, ktorý si zostrojili vlastnú vesmírnu loď, ale kvôli technickým problémom nakoniec uviazol vo vesmíre.

Všetko sa to začalo tým, že deti našli pri prechádzke v lese čiernu skrinku s Gregorovým odkazom a volaním SOS. Bolo potom potrebné vybudovať stanicu – základňu, zostrojiť mapu vesmíru, vypracovať plán na opravu vesmírnej lode, nadviazať komunikáciu s Gregorom, Vesmirna mapaposlať odkaz do vesmíru, dávať pozor na špiónov a mnoho iného… Nakoniec sa to deťom všetko úspešne podarilo a aj za pomoci Malého princa z planéty B612 dokázali Gregora nájsť a zachrániť. Gregor deťom zároveň zanechal vzácny odkaz o dôležitosti priateľstva a potrebe konať dobro. Počas nášho pobytu nás navštívil aj hosť – básnik a rozprávkar Erik Jakub Groch, ktorý deťom priblížil vesmír z pohľadu rozprávok a sveta fantázie. Úspešné zavŕšenie misie sme oslávili vesmírnym karnevalom, počas ktorého boli deti za svoju odvahu a aktívnu účasť ocenené vesmírnym diplomom.

Ďalšie fotky si môžete pozrieť v galérii.

Autor: Radovan Sidor