zhyby1Po prvýkrát sa v Košiciach konal World Pull-up day alebo Svetový deň zhybov.

Jeho hlavnou myšlienkou je, aby sa ľudia aktívne zapojili a spravili aspoň jeden zhyb pre dobrú vec. Za každý zhyb, ktorý sa vykonal, sponzor zaplatil dvadsať centov pre DORKA, n. o.

Táto akcia sa konala v nedeľu 14. 09. 2014 od 14:00 do 18:00. Na Hlavnej ulici na pódiu pri Dolnej bráne bola postavená hrazda a každý kto chcel prispieť, mohol spraviť ľubovoľný počet zhybov. Počas celej akcie sa podarilo spraviť 1919 zhybov. Do tejto dobročinno-športovej akcie sa zapojilo množstvo ľudí od detí až po tých najstarších. Na pódium si prišiel „za-zhybovať“ aj súčasný primátor Košíc MUDr. Richard Raši, ktorý bol spoločne s občianskym združením Vráťme deťom šport do Košíc sponzorom tejto akcie. Tesne pred koncom podujatia šiel okolo na svojom bicykli aj Marián Čekovský, ktorý tiež vyšiel na pódium a svojimi zhybmi prispel nášmu zariadeniu.

Samotné odovzdávanie šeku prebehlo 23. 09. 2014 v priestoroch zariadenia DORKA, n.o. za prítomnosti primátora Richarda Rašiho, zástupcu organizácie Vráťme deťom šport do Košíc ako hlavných sponzorov. Za organizátorov podujatia prišli, v mene Active life Tomáš Gáll a za skupinu Seberevolta Simona Mateová.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, organizátorom a samozrejme sponzorom tejto skvelej akcie.

Mgr. Barbora Zemčáková

zhyby2  zhyby3  zhyby4