Združenie Mamám SlovenskaObčianske združenie Mamám Slovenska v druhej polovici marca zorganizovalo zbierku potravín, hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov,  ktoré sa následne rozhodli venovať matkám s deťmi v krízových centrách v Košiciach. Medzi vybranými centrami sme sa ocitli aj my. Predstavitelia združenia po ukončení zbierky doniesli pre naše matky múku, cukor, olej, strukoviny, cestoviny, detské výživy a iné trvanlivé potraviny.

Z hygienických veci toaletný papier, mydlo, sprchovacie gély, zubné pasty a podobne. Z čistiacich prostriedkov doniesli jar a prášok na pranie. Pre našich klientov je to veľká pomoc, pretože k nám často prichádzajú ľudia, ktorí nemajú finančné prostriedky a ani žiadnu sociálnu dávku, a kým sa to všetko podarí zabezpečiť, tak je takáto potravinová pomoc veľmi prospešná, lebo pomôže mamičke s deťmi preklenúť najťažšie obdobie. Chceme v mene našich klientov vysloviť poďakovanie združeniu Mamám Slovenska, že nezabúda ani na matky s deťmi v krízových centrách a pomáha im v ťažkých životných situáciach.

Autor: Mgr. Martin Cvik