z rozpravky01bDňa 23. 03. 2015 o 15:30 sa uskutočnila akcia pod názvom „Z rozprávky do rozprávky„. Nakoľko je marec – mesiac kníh,  našim cieľom bolo priviesť deti k čítaniu formou zábavy a súťaží. Akcie sa zúčastnilo 10 detí (deti z krízového strediska a z útulku), ktoré pracovali v dvoch skupinách. Všetko sa odohrávalo vo vzdelávacej miestnosti, kde mali deti na stoloch pripravené pomôcky k súťažiam.

 

Na začiatok  si oba tímy určili svojich zapisovateľov a tiež si pomenovali svoje družstvá. Tak sa vytvorila skupina Trpaslíkov a Červených čiapočiek. Prvou súťažou bol kvíz s otázkami zo známych rozprávkových kníh. Druhou úlohou oboch tímov bolo vytvoriť čo najdlhšiu húsenicu plnú rozprávok. A na koniec deti  čítali príbehy a ich úlohou bolo vymyslieť záver. Odmenou pre zúčastnené deti boli knižky, ktoré si sami vybrali z ponuky. Priebeh akcie bol pokojný, môžeme povedať, že sa deti snažili, vymýšľali, tvorili a my dúfame, že sa niečo nové dozvedeli, prípadne, že ich vzťah ku knihám a čítaniu bude vždy pozitívny. 🙂

 

z rozpravky02 z rozpravky03 z rozpravky04

dobrovoľníčka Miška