Workshop Filmári a filmuškyRegionálne pobočka v Košiciach Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar realizovala už od decembra 2011 projekt s názvom „Dobrovoľníctvo je výzva s finančnou podporou grantového programu Európskej Únie Mládež v akcii. Výsledkom, ako sme už informovali, sú dva krátke dokumentárne filmy o dobrovoľníctve organizácie. 

Súčasťou aktivít projektu bol aj Workshop – Malí filmári a filmušky pre deti z Centra Dorka pre obnovu rodiny, ktorý sa uskutočnil v sobotu 26. mája 2012. Workshop viedol režisér dokumentárnych filmov a vzdelaný odborník na kinematografiu, film a filmové technológie Palko Matia. Deťom zosumarizoval prostredníctvom krátkych filmových ukážok vývoj animovaného filmu – rozprávok, čo je pre deti aktuálnou témou, pretože pozeranie rozprávok im sčasti vypĺňa ich voľný čas. Predostrel im základné poznatky o výrobe animovaného filmu ako pohyb veľkého množstva kreslených obrázkov za sebou, ktoré pre film nakreslí skúsený animátor. Deti sa počas workshopu na takýchto animátorov zahrali, zapojili vlastnú fantáziu, vymysleli si príbeh animovaného filmu s názvom Šťastná dvojica, ktorého návrh si spoločne nakreslili. Príbeh sa odohráva v kuchynskom prostredí a je o kamarátstve varechy a panvice, ktorý k sebe hľadajú cestu a spoločné šťastie.

Celý workshop prebiehal v duchu zábavy a tvorivého nadšenia s edukačným nádychom. Vzdelávací prínos pre deti zo sociálne slabšieho prostredia je hlavnou myšlienkou dobrovoľníckej činnosti spoločnosti Úsmev ako dar a neoddeliteľnou súčasťou ich zdravého vývoja a osobnostného rastu.
Autor: Martina Dulebová