pbfpu01Dňa 22. septembra 2015 privítali sme v DORKA, n. o., v Košiciach prof. PhDr. Máriu Machálovú, CSc., z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, dr .hab. Teresu Wilk a dr. Iwonu Malorny z Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Poľsko. Išlo o návštevu odborníčok z oblasti sociálnej práce, ktoré, o. i., pôsobia na akademickej pôde.

V zariadení návštevu privítala jeho riaditeľka, Ing. Jolana Šuleková, v doprovode sociálnych pracovníčok Mgr. Lenky Popjakovej a Mgr. Ivany Vojtašekovej, PhD. Práve tie sú absolventkami štúdia sociálnej práce na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Stretnutie začalo vzájomným predstavením a pokračovalo diskusiou o činnostiach na poli pôsobenia tak hostiek, ako aj zamestnancov DORKA, n. o. Dialóg viedol aj k nadviazaniu možnej spolupráce medzi našim zariadením a odborníčkami, ktorých zaujali mnohé skutočnosti z našej práce. Po obhliadke celého zariadenia sme návštevu ukončili odovzdaním upomienkových predmetov z tvorivej dielne. Toto stretnutie považujeme za obzvlášť prínosne a veríme, že nebolo posledné.

pbfpu02 pbfpu03

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.