vysve01Posledný deň školského vyučovania bol vo Zvolenskej Dorke výnimočný. Všetci školáci dostali za preukázané úsilie a snahu chrumkavú pizzu s kofolou z pizzérie Dolce Vita a dorkácke vysvedčenie, v ktorom sme ocenili zručnosti ako spolupráca, komunikácia, spoľahlivosť, zmysel pre fair-play hru, tvorivosť a aktivitu, ktoré všetci zvládajú na výbornú. Veľmi pekne ďakujeme p. Samášovej s manželom, za sponzorské sprostredkovanie občerstvenia pre všetkých školákov. Ďakujeme!

Mgr. Jana Fajčíková

vysve02 vysve03 vysve04 vysve05