Návšteva veľvyslancaV sobotu 9.10.2010 poctil svojou návštevou Centrum pre obnovu rodiny Dorka veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku J.E. Theodor Sedgwick. Jeho návšteva sa konala v rámci jeho trojdňového pobytu na Východnom Slovensku. Pána veľvyslanca, ktorý prišiel v sprievode riaditeľky Karpatskej nadácie pani Laury Dittel osobne privítal predseda správnej rady Dorky RNDr. Jozef Ondáš, MBA a riaditeľka centra Ing. Jolana Šuleková.

Pán ambasádor si spolu so svojim sprievodom prešiel celé zariadenie, ocenil vysoký štandard, v ktorom žijú naši klienti a schopnosť našich klientov komunikovať v anglickom jazyku. Veľmi konkrétne sa zaujímal o prácu s jednotlivými rodinami, pre aké dôvody  stratili svoje vlastné bývanie, aké sú možnosti riešenia ich zložitej situácie a aký dlhý je to proces. Na stretnutí sa taktiež zúčastnil náš americký priateľ Bill Baker zo Združenia za sociálnu reformu, ktorý k nám priniesol rozvojový program pre naše matky „Napredovanie”. On pánovi veľvyslancovi porozprával o svojich dlhoročných skúsenostiach v sociálnej oblasti na Slovensku. Celá návšteva prebehla vo veľmi príjemnej a bezprostrednej atmosfére, veríme preto, že počas svojho pôsobenia k nám pán veľvyslanec ešte zavíta.

Návšteva veľvyslanca2Návšteva veľvyslanca3Návšteva veľvyslanca4

Autor: Mgr. Martin Cvik