Náročným obdobím prechádzajú aj rodiny s deťmi vo zvolenskej pobočke. Mnohé z nich cítia veľkú
neistotu až beznádej z blízkej budúcnosti.

Nedostatok finančných prostriedkov a strach zo straty
zamestnania sa odráža aj v atmosfére jednotlivých rodín. Vďaka veľkorysým darcom a ich nezištnej
pomoci však nestrácajú nádej. Naše obrovské poďakovanie patrí p. Lei Šándorovej, p. Silvii
Šándororvej a pani zo Zvolena, ktorá si priala zostať v anonymite, ktoré dňa 07.04.2020 podarovali
našim klientom veľké množstvo čerstvých a trvanlivých potravín. ĎAKUJEME VÁM ! Vašu pomoc si
veľmi vážime!
Mgr. Jana Fajčíková