Vďaka podpore z  grantového  programu „ Oporný bod 2021“ nadácie EPH sa nám podarilo zrealizovať maľovanie spoločných priestorov a chodieb. Veľmi sa tomu tešíme, lebo sme to dlhodobo plánovali a naše plány sa nedarilo realizovať. Ešte väčším potešením pre nás je, že sa to všetko podarilo zrealizovať vo vlastnej réžii, teda svojpomocne vďaka našim šikovným prijímateľom.

Veríme, že aj Vďaka ich participácii na projekte sa nám podarí udržať naše spoločné priestory  krásne a čisté ako sú teraz!!!

Ďakujeme Nadácii EPH za dlhodobú  a systematickú pomoc pre našich príjmateľov!!!

eph