karneval04Koncom januára si pre naše deti v centre DORKA v Košiciach pripravili zamestanci VSE Holdingu, a. s., a Východoslovenskej distribučnej, a. s., členovia skupiny innogy, úžasný karneval. Ich 12 zamestnancov sa vrátilo späť do svojho detstva a pripravili pre deti krásny a zábavný program.

Zatiaľ, čo boli deti v školách a škôlkach vyzdobili balónmi miestnosť na karneval, nachystali občerstvenie a hudbu. Po ich príchode s deťmi vyrábali masky a pokreslili ich na tvár. Potom spolu zažili 2 hodiny plné zábavy, smiechu, súťaží a na konci deti mohli súťažiť o výhry v tombole. Ako zlatý klinec programu si energetici pripravili Mickey Mouse-a v životnej veľkosti, ktorému sa deti potešili asi najviac.

Ostatní zamestnanci, ktorí sa už nezmestili do herne na karneval sa rozhodli, že nám pomôžu trochu poupratovať naše sklady. Túto skupinu viedol člen predstavenstva VSD, a. s., pán Klaus Buhl, ktorí potvrdil svoje manažérske skúsenosti aj pri dobrovoľníckej práci. Počas upratovania skladu trvanlivých potravín sa ukázalo, že náš regál nie je vhodný na takú záťaž, tak behom dvoch hodín bol v sklade zmontovaný nový regál zakúpený VSD, a. s., a poskladaný dobrovoľníkmi z ich firmy.

Preto sa chceme touto formou veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom zo skupiny innogy, ktorí venovali svoj čas v prospech detí a ich rodičov žijúcich v našom centre a pomohli im tak zlepšiť ich život.

Mgr. Martin Cvik

karneval00 karneval02 karneval03