inakost1V rámci osláv Dňa mesta Košice sa 06. 05. 2015 v Historickej radnici vo Veľkej sále na Hlavnej 59, konal 7. ročník prehliadky dramatickej tvorivostiinak obdarovaných“ a ich priateľov. Okrem ďalších účinkujúcich sa predstavili aj deti z nášho centra, ktoré nacvičili s Monikou Neksovou predstavenie s názvom „Inakosť“.

Vďaka finančnému daru študentov súkromného gymnázia Futurum sme zabezpečili deťom menšie občerstvenie a uhradili sme aj náklady za MHD lístky. Ďakujeme.

Mgr. Anna Ivančáková
Mgr. Dominika Lazúrová

inakost2