Túra s vladykom MilanomČlovek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev… ale je rovnako cestou pre každého človeka.“

V mene týchto slov sv. Jána Pavla II. sa už tradične konala túra hlavne mladých ľudí košickej eparchie so svojim biskupom vladykom Milanom. Ani tento rok nechýbali deti z centra DORKA, sprevádzané seminaristami v pastoračnom ročníku. Púť sa uskutočnila 8. mája a jej trasa viedla z obce Zemplín do mládežníckeho centra Hatfa (pri obci Viničky).

Touto cestou ďakujeme aj študentom súkromného gymnázia Futurum na čele so zástupkyňou riaditeľky, Mgr. Zuzanou Veress Burar. Vďaka ich finančnému daru sme pokryli náklady na stravu a cestovanie.

Jozef Havrilčák
Ing. Ján Horňák