Tancom tvorím seba a svet je rozvojový program, ktorý realizuje PST-Priestor Súčasného Tanca o.z., pre deti z centra Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach.

Tvorivý tanec je prostriedok spojenia dieťaťa so sebou samým a vonkajším svetom. Tancujem seba – svoje myšlienky, emócie, fantáziu, či sny. Tancujem s niekým – rozprávame sa, zdieľame, dávame a prijímame.

Tancom tvoríme seba a vzťahy. Prostredníctvom najmä tanečných voľnočasových aktivít chceme u detí rozvíjať ich pozitívny sebaobraz, sebapoznanie a sebavyjadrenie, či budovať intímnejší vzťah so svojimi rodičmi.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Projekt bude prebiehať od júla 2019 do februára 2020 a zahŕňa nasledovné aktivity: Kreatívny denný tábor Plastová veľryba, tanečný kurz Planéta Tanec, stretnutia Literárno-pohybová uspávanka, šijacia dielňa Lit-vaky, workshopy Tvárne telo-tvorivá myseľ, či návšteva tanečného predstavenia Jumika.

Kreatívny denný tábor Plastová veľryba (august 2019): Letná hravá tvorivá zlúčenina pohybu, tanca, divadla a literatúry. Deti budú spoločne tvoriť príbeh plastovej veľryby. Príbeh zatiaľ neexistuje! Čaká na svojich tvorcov. Na ich fantáziu, nápady, prirodzený prejav a tvorivé schopnosti. Existuje však téma: znečistené oceány, ohrozenie živočíchov, plastový materiál, ale aj úcta k sebe a k planéte, schopnosť človeka ochraňovať a re-vitalizovať – hrať sa, tancovať, pozerať sa na svet detskými očami. Do tábora bude zapojených 6-detí z centra Dorka.

Literárno-pohybová uspávanka: Pravidelné komunitné stretnutia pre všetky deti z centra Dorka. Stretnutia budú realizované priamo v centre v spoločenskej miestnosti. Obsahom stretnutí bude spoločné čítanie rozprávkovej knihy a jednoduché pohybové cvičenia s cieľom naladenia sa na pokojný spánok. Do komunitných stretnutí sa budeme snažiť zapojiť aj rodičov detí a motivovať ich k čítaniu. Boli by sme radi, ak by si rodičia osvojili túto činnosti a spoločne si s deťmi čítali aj mimo týchto organizovaných stretnutí.

Dorka „Lit-vaky“: Matky, žijúce v centre Dorka, šijú tašky z odpadovej reklamnej banneroviny a dávajú jej tak druhú, ekologickú šancu. Ide o projekt DORKA bag-Taška, ktorá má príbeh. Projektom „Tancom tvorím seba a svet“ chceme podporiť túto myšlienku. Matky budú šiť Lit-vaky (rozumej literárne vaky) a podsedáky z reklamnej banneroviny. Literárne podsedáky budú venované deťom v rámci tábora Plastová veľryba a Lit-vaky budú slúžiť na aktivitu Literárno-pohybová uspávanka.

Planéta Tanec (september-december 2019): Tanečno-pohybový kurz pre deti s kreatívnym výchovným prístupom k pohybu a tanečnej tvorbe. Tieto kurzy organizuje PST-Priestor Súčasného Tanca v priestoroch kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik. V rámci projektu bude do kurzu zapojených 6 detí z centra Dorka.

Tvárne telo-tvorivá myseľ: Tanečno-pohybový workshop pre deti z centra realizovaný v kultúrnom centre Výmenníky na sídlisku KVP raz do mesiaca.

Jumika (november 2019): Spoločná návšteva (deti a rodičia) predstavenia „Jumika“ – rodinné tanečné predstavenie ideálne ako prvý dotyk dieťaťa s divadlom a tancom.

Tento projekt naväzuje na rozvojové programy centra Dorka, ktorých cieľom je zmysluplné trávenie voľného času detí ako nástroj na prevenciu negatívnych javov. Cieľom PST-Priestor Súčasného Tanca je ukázať iný rozmer súčasného tanca. Tanečné umenie ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.

 

logo HD jpg     logo NDS