dvorianky01Prvý slnečný májový víkend sme mamičkám a ich deťom ponúkli možnosť zúčastniť sa rodinného tábora, v okrese Trebišov – časť Dvorianky. Tábora sa zúčastnilo 6 mamičiek a ich ratolesti. Celý tábor bol zameraný na zdokonaľovanie a rozširovanie rodičovských zručností, kde si mamičky mohli medzi sebou vymeniť svoje skúsenosti.

 

Deťom sa venovali animátori, ktorí si pre ne pripravili rôzne športové aktivity, do ktorých, samozrejme, zapojili aj ich mamičky. V čase, keď sa animátori venovali len deťom, mamičky mali čas len pre seba. Tento čas si vychutnávali pri kávičke a rozhovore s pani lektorkou Danou Pukancovou, ktorá sa im snažila pomôcť nejakými tými radami, ako zvládať práve tie ťažšie situácie s ich deťmi. Súčasťou tábora bola aj grilovačka, na ktorej si všetci zamaškrtili.

Tábor sme ukončili nočnou hrou, do ktorej sa zapojili nielen deti, ale aj mamičky a sociálni pracovníci. Všetci zúčastnení tábora si odniesli domov krásne zážitky a tešia sa už na ďalší tábor.

Mgr. Ivana Takáčová

 


 

dvorianky02 dvorianky03 dvorianky04