tabor01V dňoch 10. – 15. júla 2017 sa uskutočnil tábor detí z prešovskej pobočky DORKY a detí z pobočky Úsmevu ako dar pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu. Tábor sa konal v spolupráci s gréckokatolíckymi farnosťami z Košice – Terasy a Košice – Nad Jazerom. Za našich 22 detí zodpovedal tím pod vedením o. Lukáša Mitra.

 

Počas šiestich dní mohli naše deti zažiť pohybové súťaže, tancovačky, voľby pod „ostrým“ dohľadom volebnej komisie a „príchod“ Petra Sagana a Marka Cavendisha, opekačku, nočnú hru, diskotéku a množstvo rôznych aktivít.

Celkovo sa jednalo o mimoriadne vydarený tábor, deti boli úžasné a aj keď počasie nebolo počas celého týždňa ideálne, odniesli sme si množstvo zážitkov.

o. Lukáš Mitro


tabor02 tabor03 tabor04 tabor05