mikulas poAj u nás v Prešove boli deti poslušné celý rok a za odmenu si vyslúžili balíček od sv. Mikuláša. Detičky neostali nič dlžné a sv. Mikulášovi a jeho pomocníkom sa odvďačili pripraveným programom. Poďakovanie patrí spoločnosti McDonald´s a OZ Podaj ďalejĎakujeme!