Vianoce na Dorke„Vianočný darček od anjela“, „Naše my“ a „Vianoce so sv. Štefanom“. Tieto tri projekty sa uskutočnili vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Hlavným cieľom týchto troch projektov bolo spríjemnenie Vianoc pre mladých dospelých z Domova na pol ceste, mamičkám a rodinám zo Zariadenia núdzového bývania a nakoniec aj ich detičkám. Pre ozrejmenie týchto troch skvelých projektov len poznamenáme, že všetky dopadli úspešne a čo je najdôležitejšie ostanú v srdciach a v pamäti nielen klientov ale aj nás, ktorí sme projekt pripravovali.

Vianoce na Dorke2Projekt „Vianočný darček od anjela“ bol určený pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti, o ktorých rodina nemala záujem nie len počas života v detskom domove, ale aj po ich odchode a v zariadení Dorka sa snažia riešiť svoju sociálnu situáciu. Zámerom projektu bolo zapojenie všetkých mladých chlapcov a dievčat v Domove na pol ceste k tomu, aby si spolu vytvorili vlastné Vianoce. Okrem príprav Vianoc a štedrej večere bolo výnimočné ako je to v názve projektu spomenuté práve to, že každý jeden mladý dospelý bol niekomu anjelom, ktorý toho koho si vytiahol náhodne z klobúka, po štedrej večery obdaroval Vianočným darčekom zakúpeným z finančných prostriedkov projektu. O tento Vianočný projekt požiadala sociálna pracovníčka Mgr. Renáta Dunová, ktorá s mladými dospelými pracuje.
Naše myVýnimočný bol taktiež aj projekt „Naše my“, ktorého hlavným cieľom bolo darovať všetkým mamičkám a rodinám v Zariadení núdzového bývania fotoalbumy zaznamenávajúce ich život v Dorke. Jedným z dôvodov je aj fakt, že ich neľahká životná situácia ich núti sťahovať sa z miesta na miesto, a tak, ako pre mamičky, tak aj pre deti je permanentný sťahujúci život stresujúci. Sociálny pracovník Zariadenia núdzového bývania Mgr. Peter Olejník dostal tento skvelý vianočný nápad pripraviť mamičkám a rodinám vlastné fotoalbumy, do ktorých si ďalej môžu zbierať útržky cennej rodinnej histórie. Rodinné fotoalbumy im boli slávnostne odovzdané na oslave Vianočných sviatkov.

Zimný štefansk táborTretí Vianočný projekt pripravovaný prostredníctvom Nadácie Orange bol detský zimný tábor s názvom „Vianoce so sv. Štefanom“. Hlavným organizátorom bolo  Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum, ktoré pripravilo pre 90 detí z farností toto stretnutie v Juskovej Voli. Zimného tábora sa zúčastnilo aj 6 našich detí z Centra Dorka, ktorých mal na starosti bohoslovec Peter Babinčák tohto roku pôsobiaci u nás na pastoračnej praxi. Deti sa tešili každodenným aktivitám zameraným na jednotlivé obdobia života Ježiša Krista a to formou hier, hranie biblických rolí a pod. Zabavili sa aj na diskotéke a guľovačke. Neoddeliteľnou súčasťou programu boli doobedňajšie sv. liturgie. Veľká vďaka za to, že sme mohli tieto tri úžasné Vianočné projekty zrealizovať patrí predovšetkým Nadácii Orange a jeho programu Darujte Vianoce.

Autor: Mgr. Renáta Dunová