Štedré dlane 2011Regionálna pobočka Košice Spoločnosti Úsmev ako dar každoročne v predvianočnom období roztvára svoje štedré dlane, aby obdarovala deti, žijúce v náhradných rodinách, detských domovoch a krízových centrách. Podujatie s názvom Štedré dlane 2011 sa uskutočnilo v nedeľu 11. decembra 2011 v priestoroch divadla Thália v Košiciach, realizované vo dvoch fázach. Doobedňajšia časť bola venovaná náhradným rodičom s deťmi. O zábavu a príjemnú atmosféru sa postaralo bábkové divadlo Babadlo z Prešova a deťmi očakávaný Mikuláš s kopou sladkostí a dobrôt.

Štedré dlane - súťažiaci z DorkyPoobedňajšia časť podujatia sa konala pre deti a vychovávateľov z piatich detských domovov v Prešovskom kraji a pre Centrum DORKA v Košiciach. Celý program sa niesol v duchu zábavných súťažných aktivít, kde deti bojovali o finančnú cenu pre svoj detský domov či krízové centrum. Nechýbal samozrejme Mikuláš s pomocníkmi, čertom a anjelom, prinášajúci mikulášske balíčky. Tím súťažiacich z Centra DORKA získal prvé miesto a odniesol si krásnu odmenu.

Lukáš Adamec

Rozprúdiť veselú atmosféru sa podarilo výhercovi Superstar Lukášovi Adamcovi so skupinou Siempre a tanečnému súboru Kesaj Tchave v spolupráci s deťmi z Detského domova v Spišskom Štiavniku s tradičnými rómskymi tancami a piesňami. Po zaznení posledného tónu piesne a výstrele konfiet čakalo na deti malé prekvapenie v podobe cukrovej vaty a možnosťou odfotiť sa alebo získať podpis od Lukáša Adamca.
Autor: Martina Dulebová