Spoznaj Slovensko 01Tábor pre deti z krízového strediska Centra Dorka v Košiciach – 8. – 21.7.2013, Spišská Stará Ves

Letný rozvojový pobyt je príležitosťou ako deťom ukázať na vlastné oči pekné miesta a zákutia rodnej krajiny – Slovenska. Takúto príležitosť malo aj desať detí z krízového strediska Centra Dorka v Košiciach počas dvoch týždňov od 8. do 21.7.2013 v prostredí Pieninského národného parku, kde sa nachádza mestečko Spišská Stará Ves. Dom, v ktorom bývali im poskytoval útočisko, odkiaľ každý deň odchádzali do blízkeho i vzdialenejšieho okolia za poznaním nových miest.

Dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar program tvorili tak, aby výlety boli pre deti zábavné aj obohacujúce. Počas 14 dní stihli navštíviť Červený Kláštor a múzeum mníšskeho rádu Kartuziánov, splaviť rieku Dunajec, zdolať 866 schodov Belianskej jaskyne, navštíviť hrad Stará Ľubovňa a pozrieť sa na zúbok sokoliarskeho umenia. V meste Kežmarok privoňali k ľudovej kultúre, ľudovým remeslám a tancom, obohatili sa o techniku vyfukovania a modelovania skla. Brány do Vysokých Tatier im otvoril výlet na Hrebienok a k Studenovodským vodopádom. Aquacity v Poprade a jeho ponuka vodných atrakcií a bazénov bola príjemným spestrením horúcich dní.

Hlbšie sa ponorili aj do histórie i súčasného života v mestečku Spišská Stará Ves. Dobrovoľníci si pre ne pripravili štafetovú hru na neďalekej lúke, kde mali v troch družstvách nájsť mená troch kráľov, ktorí sa v minulosti stretli práve na tomto mieste. Nasledujúci deň na to nadväzovala mestská hra a ich úlohou bolo zistiť podľa zadaných indícií informácie o mestečku.
Tvorivosť detí dobrovoľníci podporili aktivitou maľovania kovovej vstupnej  brány, ktorá dovtedy oku veľmi nelahodila. Pestrými farbami ju spoločnými silami skrášlili, a tým rozveselili prostredie dvora domu.

Množstvo zážitkov spísali aj na papier a vytvorili spomienkovú galériu, ktorá snáď okrem vysenia na stenách domu ostane vrytá aj v ich pamätiach.

Martina Dulebová
Manažér Anjelského programu

Spoznaj Slovensko 02Spoznaj Slovensko 03Spoznaj Slovensko 04Spoznaj Slovensko 05Spoznaj Slovensko 06Spoznaj Slovensko 07Spoznaj Slovensko 08Spoznaj Slovensko 09Spoznaj Slovensko 10Spoznaj Slovensko 11