nadacia sppProgram Nadácie SPP pod názvom Opora poskytuje od roku 2005 podporu takým projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Tento program podporuje zmeny, ktoré smerujú ku zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

V apríli 2015 sa aj naše zariadenie zapojilo do grantového programu Opora a žiadosť bola schválená. Vďaka Nadácii SPP klientka z Útulku, Lenka P., absolvovala vzdelávací kurz manikúry a nechtového dizajnu. Taktiež sme v rámci projektu nakúpili všetok potrebný materiál a pomôcky na to, aby Lenka mohla nadobudnuté znalosti ďalej trénovať a zdokonaľovať sa v tejto oblasti. Finančná situácia Lenke nedovoľovala venovať sa nechtovému dizajnu, ale vďaka Nadácii SPP si Lenka nielen splnila sen, ale dúfa, že sa jej podarí čoskoro zamestnať a tak sa aj osamostatniť a postaviť sa na vlastné nohy.

Mgr. Anna Ivančáková