Centrum pre obnovu rodiny DORKA je vo Zvolene takmer tri roky. Spočiatku slúžilo nie len rodinám, ale aj mladým dospelým z detského domova, ktorí potrebovali pomoc. Dnes je domovom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoj život. Jeho riaditeľka, Mgr. Ivana Kolačkovská, im v tom pomáha.

Zdroj: Zvolenské noviny

 


clanok zv min