pdrV adventnom období je prirodzené, že myslíme aj na ľudí, rodiny a deti, ktoré potrebujú pomoc. Obdivujem ľudí, ktorí sú ochotní túto pomoc rozdávať  každodenne, respektíve sa to stalo ich poslaním a životným štýlom,“ hovorí riaditeľ zvolenskej pobočky Marius Pedersen, Jozef Pivka. S kolegami, dodáva, už niekoľko rokov robia zbierku pre neziskové organizácie, ktorým sa zíde každý cent.

Tesne pred Vianocami rozdelil finančný dar na humánne ciele medzi viaceré organizácie vrátane našej zvolenskej pobočky DORKA, n. o.

Krátené, zdroj: http://naszvolen.sme.sk/c/20068809/financny-dar-putoval-dalej.html