NAPREDOVANIE VO SVETE, KTORÝ SOTVA PREŽÍVA

SkupinkaSkupinu Napredovania sme so ženami – matkami z Centra pre obnovu rodiny DORKA začali v októbri 2009. Predchádzal tomu štvortýždňový výcvik facilitátorov pre Napredovanie s naším externým spolupracovníkom Billom Bakerom.

Koncept Napredovania vytvoril Američan  Philip DeVol a je vlastníctvom organizácie aha! Process. Vznikol ako výsledok dlhoročného skúmania chudoby v Spojených štátoch amerických v spolupráci s Ph.D. Ruby Payne, ktorá taktiež napísala knihu Mosty z chudoby. Na Slovensko tento koncept priniesol náš spolupracovník Bill Baker. Keďže materiály Napredovania vo svete, ktorý sotva prežíva, sú zatiaľ v procese prekladania, editovania a prispôsobovania na slovenské pomery, bola na Dorke spustená prvá pilotná – skúšobná skupina Napredovania, aby tomuto procesu dopomohla. V zložení 13 bádateliek a 2 facilitátoriek sa stretávame každý piatok od 18.00 do 20.00 a postupne prechádzame jednotlivými modulmi. (V tom istom čase sa naši dobrovoľníci venujú deťom, ktorých mamky sa zúčastňujú skupín.) 

Skupinka NapredovanieV rámci jednotlivých skupín sme si zhotovili mentálne obrazy života v chudobe, strednej vrstve a bohatstve, dozvedeli sme sa viac o teórii zmeny, o priepasti medzi bohatými a chudobnými a skrytých pravidlách spoločenských tried. Od bádateliek sme zisťovali ich pohľad a názory na život v chudobe a strednej vrstve a spoločne sme diskutovali na rôzne témy ovplyvňujúce ich životy. cieľom týchto skupín sú tzv. AHA momenty, momenty, v ktorých bádateľom svitne, prídu na niečo dôležité pre ich ďalšie napredovanie. Tieto skupiny majú dopomôcť k tomu, aby bádateľky prevzali zodpovednosť za vlastné životy a ony samé vyvíjali iniciatívu a uskutočňovali kroky, ktoré vedú k zlepšeniu ich životnej situácie.