vian1A znova sa priblížili sväté Vianoce. Naša radosť rastie. Pripravte cestu Pánovi. Urovnajte mu chodníky. Neschodné cesty urobte schodnejšími, lebo onedlho budeme počúvať tie tajomné, neslýchané ale neomylné noviny“.

Týmito slovami začína scénické pásmo k Vianociam, ktoré si pripravili, za pomoci sociálnych pracovníkov, deti z nášho zariadenia. V duchu ľudových tradícii, oblečení v krásnych krojoch a s radosťou tak tešia mnohých.

Premiérovo deti vystúpili pred zamestnancami zariadenia a následne ich čakala účasť na Mikulášskom popoludní organizovanom Špecializovaným zariadením a Zariadením pre seniorov na Skladnej ulici v Košiciach. Klienti i zamestnanci spomínaného zariadenia prijali naše deti s láskou. Po vystúpení ich odmenili sladkou pozornosťou v podobe čokoládového Mikuláša. Spoluprácu so ŠZaZpS sme nadviazali pred časom a veríme, že vystúpenie detí prispelo k udržaniu dialógu a plánovaniu ďalších návštev. Veď radosť rozdávaním rastie..

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Mário Cserép


vian2 vian3