ruz5Kdekoľvek Vás život v budúcnosti zaveje, zapamätajte si modlitbu ruženca a pomodlite sa jeden desiatok – to je jedenkrát Otčenáš a desať krát Raduj sa.

Takýmto jasným posolstvom sa obrátil vladyka Milan Chautur CSsR, biskup Košickej eparchie, na deti v centre DORKA v Košiciach vo štvrtok 29. 10. 2015, keď zavítal pri príležitosti mariánskeho mesiaca október medzi nás.

Každý deň je v centre DORKA súčasťou dňa modlitba ruženca. Denná modlitba posvätného ruženca je dlhodobou tradíciou pastoračnej praxe bohoslovcov, ktorí sa v centre obmieňajú každý rok. Na ruženci sa zúčastňujú deti aj mladí dospelí a spolu s bohoslovcami sa ponárajú do tajomstiev Cirkvi prostredníctvom tejto mariánskej modlitby.

Táto mimoriadna modlitba ruženca s vladykom Milanom bola obohatená aj o účasť časti niekdajších bohoslovcov z pastoračnej praxe a pani riaditeľky, Ing. Jolany Šulekovej. Vladyka Milan na záver deti obdaroval sladkou odmenou a obohatil prítomných krátkou katechézou o svätom ruženci a o systéme tejto modlitby.

Autor: Vladimír Hübler
Foto: Mário Cserép


ruz1 ruz2 ruz3 ruz4