Zvyšovanie atraktivity pre pracovný trh je jedným z dôležitých aspektov našej práce s klientmi Domova na pol ceste. Vďaka grantom z projektov Opora od Nadácie SPP a Fondu Pipi Dlhá Pačucha mohli naši klienti počas uplynulého polroka zabojovať o svoju lepšiu budúcnosť. Naši mladí dospelí takto absolvovali kurzy ako cukrársky, kulinársky a jeden klient získal vodičský preukaz, ktorý doteraz nemal a vnímal ho ako podstatný pre získanie lepšej pozície v rámci svojej práce.

 

Aktívna participácia na zmene svojej sociálnej situácie bola takto priamo podporená aktivitami posilnenia sociálnych zručností, pracovných návykov a schopností vytvárať sociálne kontakty, ale aj harmonizáciou svojich osobnostných a sociálnych predpokladov, ktoré sú potrebné a dôležité pre aktívny pracovný, rodinný, osobný a duchovný život.

Spolu s našimi klientmi chceme Nadácii SPP a Fondu Pipi Dlhá Pančucha vyjadriť naše veľké poďakovanie. Ďakujeme!

Mag. Lukáš Mitro