Navrh riesenia atriiUž vyše 100 ľudí našlo prechodný domov, zázemie a nádej na lepšiu budúcnosť v našom zariadení DORKA – centrum pre obnovu rodiny. Spoločný projekt Nadácie DeDo a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorého realizácia sa začala ešte v máji 2006, podporilo viac ako 300 spoločností finančným alebo materiálnym darom či odbornou službou a smerovali do neho výťažky viacerých verejných zbierok. Centrum prijalo prvých svojich klientov už v roku 2007 a v roku 2009 bol interiér prenajatej mestskej budovy kompletne dokončený, čo umožnilo naplniť kapacitu centra.

V tomto roku sme sa rozhodli zveľadiť aj vonkajšie priestory – 3 átria, ktoré by mali slúžiť ako ihrisko pre deti z krízového centra, sušiareň a oddychová zóna pre rodiny a mladých dospelých a dvor, kde by malo vzniknúť väčšie ihrisko so športovým využitím.

Celú výstavbu budeme realizovať svojpomocne, zapojení budú klienti centra a dobrovoľníci, to všetko pod odborným vedením. Touto cestou by sme vás chceli osloviť s prosbou o pomoc pri plnení tohto nášho cieľa. Celkové náklady projektu prevyšujú 25000 eur a zahŕňajú len vypracovanie projektu, materiál a stavebný dozor. Každé jedno darované euro pomôže našim deťom a klientom stráviť pekné chvíle a ďalej sa rozvíjať.

Aj vďaka Vám budeme môcť takmer 40 – tim opusteným deťom, ktoré nepatria nikomu, no zároveň nám všetkým, ďalším 30 – tim  malým deťom a ich mamám v zložitých životných situáciách skvalitniť podmienky pre ich lepší, nový život v našom krízovom centre!   

Projekt výstavby detského ihriska môžete podporiť aj prostredníctvom programu Dobrá krajina na www.dobrakrajina.sk, ktorý realizuje Nadácia Pontis.

Letak atriaStiahnite si informačný leták o tomto projekte.