fin1V dňoch 05. 05. až 28. 05. 2014 prebiehal v zariadení zvolenskej DORKY komunitný projekt sociálno-finančného vzdelávania s názvom „Škola rodinných financií“. Projekt bol určený klientom Domova na pol ceste, ako aj klientom Útulku, keďže mnohí z nich sú tiež odchovancami detského domova a nemajú osvojené potrebné zručnosti a vedomosti v oblasti hospodárenia s vlastnými finančnými prostriedkami. Vzdelávací program škola rodinných financií bol zameraný najmä na efektívne hospodárenie a predchádzanie neprimeranému zadlžovaniu sa mladých dospelých.

V rámci uvedeného programu boli klientom /mladým dospelým/ poskytnuté aj informácie o spôsoboch hľadania si zamestnania a vypracovania písomností potrebných pre budúceho zamestnávateľa (žiadosť, životopis, motivačný list).

 

Prednášané témy vychádzali z potrieb účastníkov a boli zadelené do nasledujúcich tématických okruhov:

  • osobný a rodinný rozpočet,
  • spôsoby komunikácie s finančnou inštitúciou,
  • sporenie, stavebné sporenie
  • úvery, splátky, pôžičky
  • základy investovania,
  • poisťovníctvo ako finančná služba,
  • spôsoby hľadania zamestnania,
  • zodpovedný spotrebiteľ.

Uvedený projekt našich klientov veľmi zaujal, množstvo nových informácií privítali a vyjadrili názor, že by v ňom chceli aj pokračovať.

sociálni pracovníci
Centrum DORKA Zvolen

fin2 fin3 fin4