vzdelavanieVzdelávanie a podporovanie matiek, otcov a ich detí je kľúčové pre naštartovanie rodiny správnym smerom. Cieľom je zvýšiť úroveň rodičovských zručností, posilniť schopnosti pre riešenie vývinových konfliktov a tráum detí. Taktiež je dôležité roušíriť obzor o možnostiach odbornej pomoci pre rodičov a deti.

Projekt „Rodinou aj cez prekážky“ pre matky v Centre pre obnovu rodiny Dorka v Prešove bol realizovaný v období od októbra 2014 do januára 2015. Získal podporu Nadácie Vokswagen v rámci grantového programu Zamestnanecké projekty. Skupinu matiek na pravidelných týždňových stretnutiach sprevádzala psychologička – terapeutka.Okrem skupinovej práce veľkým prínosom boli aj individuálne konzultácie o špecifickách problémoch matiek.

Skupinové stretnutia boli zamerané na:
– spoznávanie svojich vlastných silných stránok a potrieb v úlohe rodiča,
– prepojenie toho, ako súvisia moje skúsenosti z detstva a dospelosti s tým, akým som ja rodičom pre svoje deti,
– preskúmanie momentálnej situácie rodiny a čo v tejto chvíli potrebujú deti a ako im to môžem dať,
– potreby detí a ako sú napĺňané rodinou/rodičmi,
– vývin dieťaťa, jeho jednotlivé štádiá a potreby dieťaťa v danom štádiu,
– nevyhnutnosť vzťahovej väzby (pripútania) pre optimálny vývin dieťaťa.

Po troch mesiacoch vidíme zmeny v správaní a prístupe matiek k deťom. Vo vzdelávanií a podpore týchto matiek budeme naďalej pokračovať aj po ukočení tohto projektu.

logo nadacia volkswagen web