Vo zvolenskej pobočke plánujeme v období od 01. 01. 2016 do 31. 08. 2016 realizovať projekt „Opri sa o mňa“, ktorého zámerom je realizácia podpory a zvyšovania rodičovských kompetencií a výchovných zručností našich dospelých klientov.

Cítime veľkú potrebu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách našich klientov, keďže mnohí z nich pochádzajú z prostredia dysfunkčnej rodiny, z ktorej si neprinášajú rozvinuté rodičovské zručnosti.

Dôležitosť predkladaného projektu vnímame v podpore vzťahu rodič a dieťa, so zámerom ,aby sa naši klienti stali pre svoje deti niekým, kto im rozumie a stojí pri nich, ako niekto, o koho sa môžu kedykoľvek oprieť. Odborným garantom realizácie projektu bude Mgr. Želmíra Nemcová, ktorá v našom zariadení poskytuje klientom psychologické poradenstvo.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Ďakujeme!


nds logo nf deti v bezpeci