oprisa05Vo zvolenskej pobočke sa nám v rámci projektu „Opri sa o mňa„, ktorého cieľom je rozvíjanie rodičovských zručností dospelých klientov, podarilo realizovať už druhé spoločné stretnutie rodičov s p. psychologičkou – odborným garantom projektu.

 

Na úvod boli klientom predstavené plánované aktivity, ktoré im umožnia lepšie rozumieť svojim deťom, čo je základ pre rozvíjanie bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Klienti zároveň vyjadrili svoje očakávania, s ktorými budeme pracovať počas celého trvania projektu. Vyjadrili záujem o výchovné poradenstvo v riešení problémov ako napr. zvládanie agresivity dieťaťa, používanie trestov a určenie hraníc vo výchove, spôsoby sebaovládania rodičov, zvládanie odporu dieťaťa a iné.

V rámci projektu prebiehajú v našom zariadení aj relaxačné aktivity s terapeutickým charakterom pod vedením p. psychologičky. Ich cieľom je prioritne oddych a relaxácia členov rodiny. Chvíle stíšenia a uvedomenia si samého seba s dôrazom na vedomý dych sú vhodné nielen pre rodičov, ale aj pre samotné deti klientov. Všetci tak majú možnosť odreagovať sa a načerpať nové sily.

Dôležitosť projektu vnímame najmä v podpore vzťahu rodič a dieťa, so zámerom ,aby sa naši klienti stali pre svoje deti niekým, kto im rozumie a stojí pri nich, ako niekto, o koho sa môžu kedykoľvek oprieť.

oprisa koop oprisa nds

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Ďakujeme!

Jana Fajčíková


oprisa01 oprisa02 oprisa03 oprisa04