nds hod detom 02 Ani sme sa nenazdali a náš projekt Moja povesť, ktorý realizujeme vďaka Nadácii deti Slovenska a jej grantovému programu Hodina deťom je v svojej polovici. Počas jeho doterajšieho trvania sa nám ukazuje, že ciele , ktoré sme si stanovili sa nám podarí naplniť. Išlo nám hlavne o to, aby deti zmysluplne využívali svoj voľný čas, aby si vytvárali priateľské vzťahy s dobrovoľníkmi i medzi sebou navzájom. V neposlednom rade sme chceli dosiahnuť aj efekt neformálneho vzdelávania a budovali v deťoch aj vzťah k svojej domovine a prírode.

Nosnou nds hod detom 01aktivitou nášho projektu bol hlavne letný rozvojový pobyt pre deti a dobrovoľníkov. Teda ani nie tak pobyt, ako putovný tábor po hradoch a zámkoch na Slovensku. Splnil svoj účel do bodky, deti sa bližšie spoznali s dobrovoľníkmi , ktorí počas celého roka odhaľovali s nimi tajomstvá jednotlivých navštívených hradov. Decká boli rozdelené do 2 skupín: na Drakov a Hradných škriatkov , aby jednotlivé aktivity mali aj súťažný náboj. Táto myšlienka sa im hneď zapáčila a motivovala ich k väčšej aktivite. Jediná negatívna vec, ktorá sa nám počas projektu ukázala, bolo to, že naše deti nemali spočiatku takmer žiadnu kondíciu a  veľmi rýchlo sa unavili. Našťastie si  po čase na zvýšenú námahu zvykli a dokonca si neraz nepotrebovali dať ani pauzu pri prudkom stúpaní do kopca.

nds hod detom 03Okrem putovného tábora sme zrealizovali aj viaceré jednodňové akcie, či už to bola návšteva Šarišského hradu, návšteva kina , karneval s tematikou stredovekého hradu a mnoho iné, kde deti prezentovali všetky svoje vedomosti a skúsenosti z výletov. Niektoré  výlety sa nám pre nepriazeň počasia nepodarilo zrealizovať, ale určite dobehneme všetko na jar, keď už bude počasie priať všetkým pustovníkom a turistom. Deti sa veľmi tešia na ďalšie putovanie za povesťami a najmä na víkendovku.

Veríme, že sa nám do skončenia projektu podarí realizovať všetky aktivity a ciele, ktoré sme si predsavzali. Za možnosť realizovať náš projekt sa chceme ešte raz poďakovať Nadácii deti Slovenska a jej grantovému programu Hodina deťom.

Autor: Mgr. Martin Cvik

moja povest 1 moja povest 2 moja povest 3 banner HD