kn02V priebehu marca až septembra 2014 prebiehal v prešovskej pobočke Centra DORKA, n.o. projekt podporený z programu „Tu žijeme a pomáhameKarpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Deťom, ktorým Centrum poskytuje sociálne služby priniesol projekt pestré aktivity. Umožnil im realizovať sa na tvorivých dielňach, zlepšiť si školský prospech (klub domácich úloh), spoznávať kultúrne a historické hodnoty (výlety, exkurzie, kultúrne podujatia) a v neposlednom rade im umožnil nadviazať kamarátsky a podporný vzťah s osobou dobrovoľníka.

 

kn01 kn05 kn06

 

V druhej polovici trvania projektu boli malí Dorkáči na turistickom výlete na Šarišskom hrade, navštívili pamiatky Starého Solivaru, videli astronomickú rozprávku v prešovskom Planetáriu a hvezdárni. Hoci projekt je slávnostnou rozlúčkou ukončený, Centrum DORKA do svojej činnosti zapája dobrovoľníkov aj naďalej.

 

kn03 kn04 kn07

 

Tu žijeme a pomáhame“ je zamestnanecký program realizovaný Karpatskou nadáciou,
v ktorom sa a aktívne angažujú zamestnanci prešovskej firmy LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

KN-logo lear-corp

Zúčastneným organizáciám a dobrovoľníkom ďakujeme za poskytnutú podporu.

Mgr. et Mgr. Katarína Kesselová