Deti z Centra DorkaDorkáči do sveta bol rozvojový projekt pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z centra Dorka v Košiciach, ktorý sa realizoval od júna 2011 do júna 2012. Cieľom projektu bolo ukázať deťom žijúcim v tomto centre, ktoré vyrastajú často v rodinách chudobných na podnety a v sociálnej izolácii, že existuje aj iný svet a nielen ten, v ktorom žijú ich rodičia. LEPŠÍ, KRAJŠÍ SVET!
Touto cestou sa chceme POĎAKOVAŤ Nadácii pre deti Slovenska! Vďaka Fondu Hodina deťom, ktorý nadácia spravuje, sme projekt mohli zrealizovať.