db000V júni 2019 sme vďaka grantu Active Citizens Fund Slovakia začali projekt transformácie rozvoja pracovných zručností v šijacej dielni centra DORKA v Košiciach na samostatný sociálny podnik. Po siedmych mesiacoch máme prvé hmatateľné výsledky.

Celý proces sa začal komplexnou analýzou za pomoci expertov v danej oblasti. V ekonomickej oblasti (Viliam Vajda),v marketingovej oblasti (Marek Lavčák) a po právnej stránke (Marcela Grancová). Veľmi sa tešíme, že z ich práce a práce celého projektového tímu (Martin Cvik, Martina Dulebová, Alena Vachnová, Mária Sutorčíková) vznikli podklady na založenie samostatného subjektu s názvom DORKA BAGS, ktorý bude realizovať aktivity súvisiace s činnosťou šijacej dielne a postupom času sa nám úspešne podarí zaregistrovať sa ako sociálny podnik.

Tak ako sa nám podarilo v tomto roku urobiť všetky kroky, aby sme zistili, že náš projekt je životaschopný, plánujeme aj v novom roku dynamicky rozvíjať náš projekt ďalej.

Začiatkom roka plánujeme zaregistrovať novú neziskovú organizáciu DORKA BAGS, spustiť webovú stránku dorkabags.sk a časom aj e-shop, dokončiť rekonštrukciu samostatnej prevádzky v Prešove a registrovať sa ako sociálny podnik.

To všetko sa udialo a aj udeje len vďaka zanieteniu našich žien, ktoré šijú tašky, našej technologičke a vedúcej šijacej dielne pani Janke Badiarovej, podpore správnej rady a vedenia DORKA n. o., a v neposlednom rade našim partnerom v projekte nadácii DEDO a eventovej agentúre CREATIVE PRO Košice zastúpenej pánom Štefanom Hricom.

„Projekt Dorka Bags“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a prajeme všetko len to najlepšie v roku 2020!!!

Active citizens fund